Deze V.Z.W. heeft tot doel:

- Het promoten, coördineren, opvangen, beschermen en controleren van Cracidae an andere bedreigde soorten zowel in- als ex situ

- Een gespreksforum te zijn voor alle houders en kwekers van deze dieren om informatie over het houden, kweken en beschermen met elkaar te delen en te bespreken

- Het aanmoedigen en inrichten van activiteiten die ornithologische publicaties, presentaties en andere studies mogelijk maken zowel in- als ex situ

- Hoofdzakelijk uit respect voor de originele wildvorm, de kweek van deze te bevorderen. En indien nodig deze beschikbaar te maken voor in- en ex situ beschermingsmaatregelen en kweekprojecten

- Andere initiatieven, die hetzelfde doel hebben, te ondersteunen

- Rondleidingen in te richten of te ondersteunen die de kweek- en of bescherming van deze soorten te goede komen zowel in- als ex situ

The foundation has the following goals:

  • Promote, coördinate, take in care, protect and control of Cracidae and other threatened birds.
  • Trying to bring together people with the same interest on Cracidae.
  • Promoting studies, presentations and publications on these bird species.
  • Focus on breeding in captivity and when needed and possible, making offspring available for breeding- and releasing programs in-and ex-situ.
  • Supporting protection efforts of other foundations/ breeding stations/ zoos, in- and ex-situ.
  • Guided tours to make people aware of the existence, threats and possibilities of Cracidae and other threatened birds.